top of page

Siiri - Crawford Danubio

29.12.2015 epävirallinen sydämen uä-seurantatutkimus Oivassa:

läppävuoto ei ole edennyt tai sivuääni voimistunut, 

seurantalinja ja uusi tutkimus n. vuoden kuluttua

 

29.5.2015

sydämen ultraäänitutkimus Oivassa: lievä mitraaliläppävuoto,

ei lääkityksen tarvetta

 

5.3.2015

sydämen kuuntelutulos: sivuääni kuuluu

 

25.2.2014

sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä

 

5.3.2013
sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä​
 

10.3.2012

silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
polvilumpiolux.med.: 3/0
sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä

22.3.2010

silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

polvilumpiolux.med.: 2/2
sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä8.3.2012
Dry Eye-, Curly Coat- ja Episodic Falling -geenitesteissä  tulos:

vapaa (=clear) kaikkien näiden geenien suhteen

bottom of page